OwchaWeb4U

 

PERKHIDMATAN PEMBINAAN LAMAN WEB

(PROFIL RINGKAS WEB & PRODUCT/PRICE LIST)

 

 

                                                    PAKEJ TAWARAN:

 

                                                    (1) 1 Alamat URL: http:owchaweb4u.xxx.com/laman_anda

                                                    (2) 1 Alamat Virtual e-mail :  alamat_anda@xxxxx.com

                                                    (3) 5 Muka Surat

                                                    (4) Paparan Kekal di internet

                                                    (5) Khidmat SEO (Search Engine Optimization)

                                                    (6) Google, Yahoo, MSN Search Submit

                                                    (7) English Language / Bahasa Malaysia

                                                    (8) RM50.00 Sekali bayaran sahaja

                                                    (9) RM10.00 (pilihan)

 

Sample1   Sample2  Sample3  Sample4 Sample5 

                       dan banyak lagi Template ..............

 

 

                                                    PROSES:

 

                                                                    1. E-mail kan kepada kami Artikel-artikel, logo, Photo/images dan lain-lain.

                                                                    2. Kami akan membina dahulu dan akan memberikan beberapa contoh paparan.

                                                                        sebenar "link" yang akan di e-mailkan kepada anda untuk ulasan.

                                                                    3. Apabila dipersetujui, bayaran dilakukan oleh anda (pemilik web) melalui tunai bank-in.


 

                                                    KHIDMAT TAMBAH NILAI

 

                                                                     1. Internet & Networking Support

                                                                     2. Sub Kontrak / Penyumberan Luar di terima.

 

 

CONTACT

webmaster.web4u@gmail.com

 

 

OWCHA™ Directory
- Your Global Submit

LINK SUBMIT DIRECTORY

Add | Backlink | Directory | Exchange | Free | InLink | Link | Reciprocal | Submit | Web | Add Link | Backlink Directory | Exchange Directory | Free Directory | Free Backlink | Free In-Link | Global Link | Link Building | Link Directory | Link Exchange | Link Submit | Reciprocal Directory | Reciprocal Link | Submit Directory | Top Ranking | Url Link | Web Link | Add Link Directory | Free Link Directory | Global Link Directory | Link Exchange Directory | Reciprocal link Directory | Reciprocal link Exchange | SEO Link Building | Url Link Directory | Web Link Directory